Välkommen till

Wik & Frisk EducationLåt oss lära tillsammans

VI HAR AMBITIONER


Vi vill utbilda framtidens hundägare och framtidens yrkesverksamma inom hund. Vi tror att fokus på lärande, eget tänkande och kunskap om hunden som varelse är nyckeln. Våra elever skall ha ett källkritiskt perspektiv på metoder och effektiva träningssätt. Istället erbjuder vi ett förhållningsätt där relationen och individernas unika förmågor och talanger lyfts fram. Ambitionen är att bygga kompetenser för hund och hundägare så att de kan få ett fungerande vardagsliv tillsammans, där bådas tillvaro bli så bra som möjligt.  


Kontakta gärna oss om du vill veta mer!